هستی مامان

اقای دکتر: حالش خوبه؟ خووووووووب

بهترین و ارامش بخش ترین جمله زندگی ام رو شنیدم کوچولوی من سالمه شکر.

امروز صبح محسن عوض شده بود اومدیم سرکار اماراس ١٠ اومد سراغم.اول ازمایشگاه نیلو تست کوآد مارکر ....این چیه دیگه ؟ واسه تشخیص منگولیسم و نواقص عصبی یه ازمایش خون ساده ...خوب این از اولی اش

اما اصل ماجرا مونده سونوتشخیص ، سلامت یک ماه پیش از دکتر فرزانه وقت گرفته بودم صبح با محسن سر جنسیتش شرط بستیم من گفتم دختر اون گفت پسر سرچی؟ یه جفت کفش!

تو اتاق انتظار محسن به شوخی می گفت بخاطر کفشا دوست دارم پسر باشه ...کلی خرما خوردم واسه اینکه ورجووورجه کنه و حرکت کردوبا دوتالگد اعلام حضور.

این همه اضطراب باورم نمی شد دراز شدم و دکتر شروع کرد وای مگه حرف می زد فقط پرسیدم حالش خوبه؟ گفت : خوب و صدای قلبشو گذاشت این نصف راه واسه ایجاد ارامش.

نمی دونم چقدر طول کشید فقط داشتم ذکر می گفتم و اشکام میومد تصاویر مفهوم نبودچون به پیشنهاد خود دکتر سونو ٢ بعدی انجام شد .

انگاری سونو تموم شد چون دکتر دستگاهشو برداشت بدون مقدمه :

جنین سالم ، وزن ٢۶٠ گرم ، جنسیت دخترررررررررررر

سالمه سالمه ؟ کاملا سالم

فقط با ذکر خداروشکر از تخت اومدم پائین اشکام میومد محسنم بغض داشت ما صاحب یه دخمل طلای سالم شدیدم خدایا سپاس سپاس.

دخمل طلای من قول بده مونس و همدم و مایه افتخار مامان و بابا باشی . دوست دارم و منتظر لحظه در آغوش گرقتنت .  

/ 4 نظر / 18 بازدید
توت فرنگی

فرزانه جون خیلی بهت تبریک میگم دخمل دار شدنت مبارک [بغل][ماچ]

صبا

مبارک باشهههههههههههههه. دیدی گفتم دخمله! به خاله فری هم از روز اول گفتم نی نی اش پسره. حالا باید صبر کنیم ببینیم نی نی اون چی می شه.

هدیه الهی

آفرین به تو دخمل خوب که به نفع مامانی کار کردی[بغل]

من.

پیامبر گفته: مایه افتخار پدره که اولین فرزندش دختر باشه. اینو به همسر بگو!